Murmex, uw uitvoerende partner voor (her)inrichting van (voormalige) stortlocaties

Naast het verwerken en bergen van afvalstromen is Murmex gespecialiseerd in het inrichten, onderhouden en afsluiten van stortlocaties. Daarnaast bieden we verregaande ondersteuning bij het saneren, herinrichten en monitoren van (voormalige) stortplaatsen.

Inrichting en onderhoud

Om niet-recyclebare reststoffen van afval te kunnen bergen, zijn er stortplaatsen nodig die zorgvuldig zijn gerealiseerd, om zo bodem en omgeving te beschermen. Murmex ondersteunt eigenaren van afvalstortlocaties bij de complete inrichting. Denk hierbij aan aanleg en onderhoud van:

  • Onderafdichting door middel van o.a. folie (waardoor percolaat uit het afval niet in de bodem kan dringen)
  • Drainagesystemen en waterzuiveringsinstallaties
  • Infrastructuur (zoals werkwegen) om de verontreinigde stoffen te kunnen storten
  • monitoring grondzetting

Sanering

Murmex kan ondersteunen bij de sanering van oude stortlocaties die niet voldoen aan de moderne milieuvoorzieningen. Indien nodig wordt de stortplaats leeggehaald en voorzien van een goed functionerende onderafdichting. De afvalstoffen worden door Murmex teruggestort en de locatie krijgt een afdichtingsconstructie die voldoet aan de eisen van deze tijd.

Afsluiting

Wanneer een stortplaats z’n opslagcapaciteit heeft bereikt, kan Murmex er voor zorgen dat deze op een duurzame en verantwoorde manier wordt afgesloten. Inclusief voorzieningen om nazorg te kunnen monitoren, zoals bijvoorbeeld lek-detectiesystemen (voor zowel onder- als bovenafdichting) en onttrekkingsinstallaties om vrijkomend stortgas af te voeren.

Herinrichting

Murmex ondersteunt eigenaren om (voormalige) stortlocaties op een duurzame manier te herontwikkelen tot waardevolle en functionele terreinen, waar komende generaties kunnen bouwen, werken, recreëren of zelfs wonen. Denk hierbij aan landschappen, golfbanen, industrieterreinen of (recreatie)parken.

Murmex voert de inrichting integraal uit; inclusief aanleg van sloten en vijvers, flora- en fauna, fiets- en voetpaden, (asfalt)verhardingen, diepdrainages, pers-, diep- en betonriolen, parkbankjes, speeltuinen en nog veel meer. Rekeninghoudend met kosten, rendement, risico’s en vanzelfsprekend conform het Besluit Bodemkwaliteit en overige wettelijke regelgeving.

Murmex is gevestigd op Nauerna, een stortlocatie van Afvalzorg. Murmex ondersteunt bij inrichting en onderhoud van stortlocaties van zowel Afvalzorg als die van derden. Meer informatie vindt u op www.afvalzorg.nl.