Nieuw stortcompartiment Afvalzorg locatie Lelystad

Onlangs is Murmex gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuw stortcompartiment op locatie Zeeasterweg. Dit in opdracht van Afvalzorg, die de stortcapaciteit van haar locatie in Lelystad wil uitbreiden. Volgens planning wordt het project dit jaar opgeleverd.

Momenteel zijn we op deze stortlocatie bezig met de herschikking van circa 40.000 m3 grond waarna er ongeveer 200.000 m3 afval zal worden verplaatst naar het bestaande compartiment. Op de vrijgekomen ruimte zal dan het nieuwe compartiment worden aangelegd, om zo weer voldoende stortcapaciteit te creëren. 

Tijdens de herschikking wordt er gelijk rekening gehouden met de eventuele ontwikkelingen om de locatie te verduurzamen. Hiervoor wordt de grond alvast geprofileerd, oftewel vlak gemaakt.

Nieuw stortcompartiment Afvalzorg locatie Lelystad