Murmex start voorbereidingen fase 2 Park Nauerna

Op stortlocatie Nauerna rijden de vrachtwagens met afval dagelijks op en aan. Langzamerhand komt de zone waar fase 2 van Park Nauerna wordt gerealiseerd, op eindhoogte. Afvalzorg transformeert haar stortlocatie in 3 fases tot een recreatie- en natuurpark. Murmex ondersteunt Afvalzorg o.a. bij het aanbrengen van de bovenafdichting van de stortplaats en de aanleg van het natuurpark. Op dit moment worden de voorbereidingen voor de aanleg van de tweede fase het park door Murmex opgestart.

De eerste fase van Park Nauerna (12 hectare) is in juni 2015 geopend en toegankelijk voor publiek. Vanaf april 2018 zal er op de tweede fase geen afval meer worden gestort, waardoor er door Murmex echt met de aanleg en inrichting van deze fase kan worden begonnen. Denk hierbij aan grondwerk, de aanleg van waterpartijen, groenvoorzieningen, (verharde) paden, het plaatsen van hekwerken en bruggetjes.

Stortlocatie Nauerna heeft in 2022 z’n eindhoogte bereikt. Dan wordt gestart met de derde fase waarmee de locatie wordt getransformeerd tot een openbaar park van in totaal 60 hectare. Het park langs het Noordzeekanaal beslaat straks een oppervlakte van circa 70 voetbalvelden (anderhalf keer het Amsterdamse Vondelpark) en zal recreatiemogelijkheden bieden voor wandelaars, fietsers, ruiters, natuurliefhebbers, sportieve types, hondenliefhebbers en kinderen.

Afvalzorg heeft de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met alle betrokkenen gewerkt aan een landschappelijk herinrichtingsplan. Murmex zal hierbij een groot deel van de feitelijke inrichting van het park voor haar rekening nemen.

Murmex start voorbereidingen fase 2 Park Nauerna