Gasonttrekking Braambergen gereed

Vorige week is de nieuwe gasonttrekkingsinstallatie op stortplaats Braambergen opgeleverd, welke 22 mei officieel in gebruik zal worden genomen. In opdracht van Afvalzorg werden er de afgelopen maanden circa 15 duizend strekkende meter gasleiding aangelegd. De leidingen verbinden de technische installaties voor onttrekking en verwerking van het stortgas uit het opgeslagen afval. De komend tijd zal er op Wieringermeer eenzelfde project plaatsvinden.

Braambergen is één van de drie locaties in Nederland waar de komende 10 jaar onderzoek wordt gedaan naar het verduurzamen van gestort afval. Na jarenlange, zorgvuldige voorbereiding is deze zomer het officiële startsein gegeven voor het project Introductie Duurzaam Stortbeheer (iDS). Als deelnemer aan deze pilot én initiatiefnemer van Stichting Duurzaam Storten draagt Afvalzorg bij aan deze innovatieve, maar vooral duurzame kijk op stortplaatsen.

In de pilot op o.a. Braambergen wordt onderzocht of het mogelijk is om de verontreiniging binnen de stortplaats zodanig onschadelijk te maken dat deze ook zonder extra voorzieningen geen risico vormt voor de omgeving. Een onderdeel hiervan is het opvangen van gassen uit het afval vóórdat deze vrijkomen. Als het experiment slaagt, behoort eeuwigdurende kostbare nazorg van gesloten stortlocaties tot het verleden. Hierbij zijn het milieu en de economie gebaat én het probleem wordt niet doorgegeven aan de volgende generaties.

Meer informatie: www.duurzaamstortbeheer.nl

Gasonttrekking Braambergen gereed