20.000 m2 nieuwe folies voor bassins Nauerna

In opdracht van Afvalzorg is Murmex onlangs begonnen met het aanbrengen van nieuwe folies in bassins op stortlocatie Nauerna te Assendelft. Aan de zuidzijde (ten westen van de zuivering) wordt de capaciteit van de bestaande bufferbassins vergroot van 25.000 naar 50.000 m3.

De bassins dienen als opslag van:

  • percolaat, water afkomstig van de compartimenten (onderafdichting stortplaats);
  • verontreinigd hemelwater, afkomstig van het bedrijventerrein op Nauerna;
  • glycol (afvalstof en tevens voedingstof t.b.v. bacteriën in het zuiveringsproces).


Na het verwijderen van de oude folies zijn de kades opgehoogd met 16.000 m3 grond en 6.000 m3 zand. Vervolgens zijn de bassins voorzien van circa 14.000 m2 nieuwe folie. Om nare geuren te voorkomen, worden aan 2 van de 4 bassins nog drijffolies toegevoegd, bij elkaar zo’n 6.000 m2. Alle bassins zijn voorzien van een lekdetectie-systeem.

Tevens worden er door Murmex 2 pomphuizen geplaatst waarin pompen, afsluiters, debietmeters en de elektrische aansturing worden aangebracht. Vanuit de pomphuizen wordt het afvalwater en glycol verpompt naar de reeds aanwezige zuivering. De bassins zijn naar verwachting in week 5 van 2018 operationeel.

20.000 m2 nieuwe folies voor bassins Nauerna20.000 m2 nieuwe folies voor bassins Nauerna20.000 m2 nieuwe folies voor bassins Nauerna20.000 m2 nieuwe folies voor bassins Nauerna20.000 m2 nieuwe folies voor bassins Nauerna20.000 m2 nieuwe folies voor bassins Nauerna20.000 m2 nieuwe folies voor bassins Nauerna20.000 m2 nieuwe folies voor bassins Nauerna