Murmex, uw uitvoerende partner voor verwerking en berging van afvalstromen

Murmex ondersteunt afvalverwerkingsbedrijven bij het verwerken en bergen van afvalstoffen en verontreinigde grondstromen, voornamelijk voortkomend uit civiele en bouwkundige werken. Denk hierbij aan asbest, slibstromen, bagger(specie), groenafval, bouw- en sloopafval.

Recycling

Ingenomen afval wordt waar mogelijk verwerkt tot herbruikbare bouw- en grondstoffen. Deze materialen worden opgeslagen op bufferlocaties (grondbanken) of teruggezet in de markt, bijvoorbeeld om gebruikt te worden in wegen, dijken en geluidswallen. Murmex assisteert opdrachtgevers bij de uitvoering hiervan.

Afvalstort

Niet-recyclebare reststoffen (zoals slib en asbest) worden verbrand of uiteindelijk geborgen op speciaal daarvoor ingerichte stortlocaties. Murmex helpt afvalverwerkingsbedrijven bij het inrichten, onderhouden, sluiten en herontwikkelen van dergelijke locaties.

» Meer over stortplaatsen
 

Machinepark

Naast 40 jaar ervaring en een team van actueel opgeleide medewerkers, beschikt Murmex over een uitgebreid en specialistisch machine- en wagenpark om alle bijbehorende werkzaamheden op een professionele en veilige manier te kunnen uitvoeren. Van shovels, bulldozers, rupskranen en compactors tot deco-units, mobiele zeefinstallaties en overslagkranen. Dit alles maakt Murmex tot een complete en betrouwbare partner voor de verwerking en berging van afvalstromen.

Murmex is gevestigd op stortlocatie Nauerna in Assendelft. Daar zijn we vooral actief voor onze grootste opdrachtgever Afvalzorg. Meer informatie vindt u op www.afvalzorg.nl.